O regeneracji organizmu

Czym jest akademia medycyny regeneracyjnej?

Akademia Medycyny Regeneracyjnej nie stawia, nie potwierdza, ani nie obala diagnoz, nie leczy w zależności od diagnozy, lecz eliminuje przyczyny, stosując uniwersalną kompleksową metodę uzdrowienia, regeneracji i odmładzania organizmu, przywrócenia sił rezerwowych organizmu człowieka!

Człowiek może wyleczyć się tylko sam! Słowo “leczenie” w naszej koncepcji i na tej stronie oznacza regenerację, samoleczenie, samouzdrowienie i samoodnowę ciała!

Regeneracja (odnowa) – to zdolność organizmów żywych po jakimś czasie do odnowy uszkodzonych tkanek, a czasami nawet całych utraconych narządów.

Dla jasności sprawy – nie leczymy chorób, nie uznajemy słowa „diagnoza”, które często właśnie jest przyczyną chorób.

To powinien wiedzieć każdy!

Pewnie trochę Cię zasmucę, ale prawda jest taka, że nie wszystko jest takie proste, jak się zwykle chce. Nie da się nie robić nic i mieć wszystko! Wymienię podstawowe zasady, bez których nie da się osiągnąć znaczącego rezultatu w życiu i zdrowiu, a wtedy zrozumiesz, dlaczego nie można kupić zdrowia!

 1. Człowiek może wyleczyć się tylko sam! Zanim zajmiesz się swoim zdrowiem, musisz zmienić sposób myślenia i styl życia, które doprowadziły do choroby. I trzeba liczyć tylko na siebie. Bez lęku przed śmiercią, z ogromną chęcią, by żyć długo, bez względu na problemy.
 2. Uzdrowienie powinno być tylko kompleksowe – uzdrowienie całego organizmu! Aby uzdrawiać się kompleksowo, musisz wiedzieć, jak robić oczyszczanie organizmu i uzdrawiać wszystkie narządy z osobna.
 3. Musisz najpierw poznać zasady funkcjonowania narządów i zrozumieć podstawy samoodnowy organizmu. Trzeba znaleźć swoją właściwą drogę wśród kłamstw i dezinformacji. Błąd w wyborze metody oddziaływania na organizm może być nieodwracalny i kosztowny do naprawy. W swoim życiu trzeba znaleźć swojego nauczyciela, lekarza i uzdrowiciela, któremu będziesz niezmiernie ufać w kwestii najdroższej rzeczy, jaką masz – swojego życia. Trzeba nie tylko słuchać jego rad, ale także je realizować. Jednocześnie, zanim zaczniesz stosować się do rad, trzeba myśleć własną głową w kwestii tego, czy należy się do nich stosować, czy pomogą one w konkretnym momencie życia, czy jednak zaszkodzą. Włącz ukryte rezerwy wewnętrzne organizmu!
 4. Pierwszym etapem jest oczyszczanie organizmu!
 5. Leczyć należy całą rodzinę (włącznie ze zwierzętami domowymi) po to, aby nie przekazywać, ani nie przyjmować „w prezencie” choroby.
 6. Konieczne jest wyeliminowanie wszystkich przyczyn chorób, zarówno duchowych, jak i fizycznych.
 7. Konieczne jest zapewnienie organizmowi wszystkich istotnych dla życia elementów.
 8. Pamiętaj! Wyleczenie się jest możliwe tylko do takiego stopnia, do jakiego sam będziesz dążyć, starać się, robić i na ile będą pomagać lub przeszkadzać ludzie i siły wyższe dobra i zła.
 9. Aby zapewnić pomoc dla siebie, czyń tylko dobro i dobre uczynki! Bądź spokojny i zrównoważony i zmień swój gniew na miłość i miłosierdzie. Kochaj innych, nawet swoich wrogów, a wtedy będziesz szczęśliwy i kochany. Napełnij swoją duszę dobrocią, czułością, miłością!
 10. Naucz się prosić o przebaczenie za swoje grzechy i złe uczynki i myśli, za grzechy i czyny swoich krewnych, osób liskich i przodków oraz wybaczać wszystkim swoim krzywdzicielom.
 11. Koniecznie miej długotrwały dokładnie ustalony cel w życiu. Bez własnego planu dojdziesz do celu ustalonego i narzuconego przez innych! Zaprogramuj swój organizm na zdrowe, szczęśliwe, pełne, udane życie w miłości, przyjemności, bogactwie.
 12. Żyj z Bogiem w duszy i zgodzie z Duchem, Duszą i Ciałem, Miłując Bliźniego swego i Siebie! Wtedy wszystkie pozytywne myśli na pewno się zmaterializują.

Jeśli odpowiadasz wszystkim w/w wymaganiom, wówczas Akademia Medycyny Regeneracyjnej jest dobrym miejscem dla Ciebie, będziemy mogli z dumą nazywać Cię swoim uczniem i pacjentem. Natomiast bez spełnienia choćby jednego warunku – nie spodziewaj się dobrych wyników uzdrowienia.