Kwestionariusz

Kwestionariusz

Pobierz ankietę – krótka historia Państwa problemów zdrowotnych, jest wypełniana przez dorosłych w wieku powyżej 16 lat, w przypadku dzieci, ankieta jest wypełniana przez rodziców lub opiekunów.

Każdy z Was zna wszystkie swoje problemy lub domyśla się ich istnienia, ale nikt jeszcze nie udzielił Państwu konkretnej porady, jak je rozwiązać.

Aby uzyskać konkretnej porady, co robić, należy podać konkretne dane.

Bardzo często ludzie nie chcą chodzić do lekarzy i opowiadać im o swoich problemach. Wiele osób zwracało się do mnie z prośbą o pomoc, ale przy tym ukryło prawdziwą historię swojej choroby. A bez tych ważnych informacji nie można pomóc ludziom.

Myślę, że wszyscy wiedzą, że nie udzielam porad ani nie przeprowadzam konsultacji na odległość, bez osobistej obecności pacjenta, ale epidemia dokonała swoich korekt: ludzie potrzebują pilnej pomocy, a choroby nie zatrzymamy bezczynnością.

Bardzo często ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach, szczególnie w tych trudnych czasach. 

Z tego powodu opracowałem cały system, dzięki któremu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Państwa problemów i dać Państwu prawdopodobnie właściwą i przydatną radę, z której możecie skorzystać samodzielnie w domu lub mogę zabrać was na rekonwalescencję w Akademii, wstępnie wiedząc, co należy bardziej skutecznie z Państwem zrobić.

W zwykłych placówkach leczniczych pacjenci są przyjmowani do leczenia dopiero po ustalonej diagnozie. I dopiero z pojawieniem się wpisu “zapalenie błony śluzowej żołądka” w historii choroby pacjenta, wykonanego przez jakiegoś specjalistę, można przystąpić do leczenia.

To nie jest do końca słuszne. Potrzebne jest kompleksowe i głębokie zrozumienie istniejących problemów duchowych i fizjologicznych pacjenta. Dla nas ważniejsze jest ustalenie przyczyn chorób. Diagnoza nie ma dla nas tak dużego znaczenia, jak dla specjalistów w klasycznych placówkach medycznych. Po zapoznaniu się z pytaniami w tej ankiecie, stanie się jasne, dlaczego tak jest. Rutynowe badanie lekarskie wygląda jak wizyty u wszystkich wąsko ukierunkowanych specjalistów z przeprowadzaniem testów i  różnych badań. Ustalenie diagnozy zajmuje bardzo dużo czasu i może trwać tygodnie, miesiące, a czasem lata. Wypełnienie ankiety, proponowanej przez nas, zajmuje kilka godzin. Informacje zawarte w tej ankiecie mogą dać pojęcie o chorobie i co najważniejsze o przyczynach jej powstania, których istnienie jest bardzo trudne do uzyskania przez wgląd za pomocą zwykłego badania w klinice.

W tym celu od lat opracowuję i udoskonalam ankiety dla pacjentów, które dają możliwość zrozumienia przyczyn chorób i sposobów ich wyeliminowania.

Proszę pamiętać, że wszystko w życiu można zmienić i naprawić, wystarczy tylko zrozumieć przyczyny swoich problemów i podjąć niezbędne kroki, aby je wyeliminować. Aby zbadać przyczyny Pana(i) chorób, stworzone zostały ankiety, które można znaleźć w tej książce i na naszej stronie internetowej. Pobrać ankietę do wypełnienia można tutaj: www.acadregmed.com jeśli chcecie uzyskać konsultację Aleksandra Haretskiego online  lub chcecie przyjść do niego na konsultację, musicie wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do nas na adres mailowy [email protected] jeśli wypełniona przez Państwa ankieta będzie zawierała wystarczającą ilość informacji niezbędnej do wyjaśnienia przyczyn chorób, to w takim razie A. Haretski,  lub specjaliści Akademii, po dokładnym przestudiowaniu dostarczonych przez Państwa informacji, skontaktują się z wami i pewnie udzielą przydatnych porad lub poinformują Pana(i), że wypełniliście ankiety i dostarczyliście dokumenty w bardzo małej objętości, co ogranicza znalezienie przyczyn Pana(i) chorób, ustalenie diagnozy czy udzielenie właściwej porady. Jeśli Pan(i) chce przyjechać na rekonwalescencję do Akademii, musicie wypełnić ankietę w domu, po czym ją wydrukować i przekazać naszym specjalistom po przyjeździe do Akademii.  Nikt na ziemi nie jest w stanie docenić i zrozumieć głębi ludzkich problemów. Ale konieczne jest próbować zmienić swoje życie i życie swoich bliskich!

Jeśli naprawdę chce Pan(i) uzyskać poradę czy konsultację Aleksandra Haretskiego, lub przyjechać na uzdrowienie do jednego z naszych ośrodków w Akademii Medycyny Regeneracyjnej i jest Pan(i) gotów(a), aby zmienić swoje życie i poprawić swoje zdrowie, można poprosić o pomoc Akademii Medycyny Regeneracyjnej na stronie internetowej www.acadregmed.com Nasz zespół postara się Panu(i) pomóc.

Wizyta będzie płatna. Koszt wizyty zostanie podany na stronie internetowej.

Bardzo Państwa prosimy nie niepokoić mnie i specjalistów Akademii drobiazgami.

W swojej prośbie wyraża Pan (i) zgodę na otrzymanie porady lub dokonanie uzdrowienia za pomocą autorskiej metody Aleksandra Haretskiego, dotyczącej regeneracji narządów wewnętrznych ,biologicznego odmłodzenia całego ciała i kompleksowego leczenia przewlekłych “nieuleczalnych” chorób i starości, metody kompleksowego wyzdrowienia, odmładzania i regeneracji możliwości rezerwowych ludzkiego organizmu, metodami nowoczesnej, komplementarnej i naturalnej medycyny.

Zapoznał(a) się Pan(i) z warunkami konsultacji  i wyraża na to zgodę.

Wyraża Pan(i) zgodę na wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie w celach pomocowych, statystycznych i innych, a także na przechowywanie wszystkich wyżej wymienionych danych na nośnikach elektronicznych i papierowych. Również wyraża Pan(i) zgodę na gromadzenie Pana(i) danych osobowych, ich przetwarzanie, analizowanie i identyfikowanie Pana(i) duchowych i fizycznych problemów zdrowotnych, przechowywanie, systematyzowanie, aktualizowanie, wykorzystywanie (w tym przekazywanie stronom trzecim w celu wymiany informacji), a także wykonywanie wszelkich innych działań przewidzianych w obowiązującym prawie. Informujemy, że przetwarzanie Pana(i) danych osobowych będzie realizowane zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej. Termin ważności niniejszej zgody jest nieograniczony.

W ankietach może być wymagane podanie danych osobowych, a także dane Pana(i) rodziców, krewnych lub dzieci, w tym nazwiska, imiona, drugie imiona, daty urodzenia, dane kontaktowe, kraj zamieszkania i inne dane osobowe. Jeśli nie chce Pan(i) przeprowadzić dogłębnej analizy swoich problemów zdrowotnych, nie konieczne jest wypełnianie wszystkich swoich danych osobowych lub jest możliwość  wypełnienia ankiety pod pseudonimem. 

Konieczne jest wypełnienie ankiet, które są oferowane do Pana(i) uwagi na stronie www.acadregmed.com  należy krótko, ale jasno i wyczerpująco opisać swoje problemy. Być może niektóre pytania w ankietach mogą wydawać się nieprzyzwoite. Ale wszystkie informacje zawarte w ankietach odzwierciedlają rzeczywiste zjawiska życiowe, o których wszyscy wiedzą, ale o których oczywiście nie wszyscy są gotowi mówić otwarcie. Podczas wypełniania ankiety zalecamy odpowiadanie tylko na pytania, które bezpośrednio dotyczą Pana(ią) lub osób bliskich i na które Pan(i) jest gotów(a) udzielić szczerych odpowiedzi.

Akademia Medycyny Regeneracyjnej jest jedyną instytucją medyczną na świecie, która stosuje “metodę kompleksowego uzdrawiania, odmładzania i przywracania zdolności rezerwowych ludzkiego organizmu”, Patent RU 2 696 528 C1, który może być stosowany do uzdrawiania, regeneracji i odmładzania organizmu, przywracania zdolności rezerwowych ludzkiego organizmu i osiągania przez sportowców najwyższych wyników sportowych w sanatoriach, prewentoriach, zakładach odnowy biologicznej i zakładach opieki zdrowotnej. Dzięki tej metodzie można leczyć przewlekłe, nieuleczalne, a nawet choroby genetyczne, a także można zmusić organizm do samoleczenia, regeneracji i odmłodzenia w prawie każdym stanie i wieku.

Od wielu chorych osób i ich bliskich często dostajemy podobne listy o następującej treści, na przykład: “Czy jesteście Państwo w stanie wyleczyć dystrofię mięśniową? Jak wygląda proces leczenia i ile to kosztuje?» I nic więcej. Ludzie, którzy się do nas zwracają, nawet się nie przedstawiają, nie podają żadnych informacji na interesujący ich temat – to jest totalny brak kultury. Kto jest chory? Mężczyzna, kobieta, dziecko. Jakiej płci? A może to koń lub pies jest chory? A jaka by była Pana(i) odpowiedzieć na taką wiadomość? My nie odpowiadamy na takie maile!

Wszyscy pacjenci, którzy chcą dostać poradę lub uzyskać uzdrowienie w Akademii, aby uzyskać maksymalny efekt, powinni wcześniej zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej: www.acadregmed.com i w moich książkach.

   Znajdują się tam wyczerpujące informacje na temat naszego sposobu uzdrawiania i kosztów naszych usług. Jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z naszej pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, powinniśmy wiedzieć o nim nie mniej, niż on sam o sobie wie. Jeśli chce Pan(i) uzyskać konsultację online, trzeba przesłać nam swoje najnowsze wyniki badań medycznych, wypełnić ankietę i przesłać to na nasz adres mailowy [email protected] jeśli chce Pan(i) przyjechać na rekonwalescencję do Akademii, trzeba wypełnić ankietę w domu, wydrukować i przekazać naszym specjalistom po przyjeździe do Akademii.

Najmniejsze niedokładności lub ukrywanie niezbędnych wiarygodnych informacji, odzwierciedlających rzeczywisty stan zdrowia pacjenta, może prowadzić do najbardziej nieprzewidywalnych konsekwencji podczas i po wyleczeniu.

Osoba, która wypełniła ankietę, ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność informacji i konsekwencje. Jeśli ktoś ma dzieci poniżej 16 roku życia, które chce sprowadzić na rekonwalescencję do Akademii lub uzyskać poradę, trzeba pobrać i wypełnić tę samą ankietę, tylko te punkty, które mogą dotyczyć dziecka.

W ankiecie należy podkreślić jedną lub więcej poprawnych opcji z proponowanych, podkreślić poprawną odpowiedź z proponowanych – TAK lub NIE i szczegółowo odpowiedzieć na postawione pytanie, jeśli jest napisane – (opisać szczegółowo).

Prawidłowe odpowiedzi, zaznaczone grubą czcionką, muszą być podświetlone innym kolorem lub podkreślone. Na przykład: (nudności, wymioty, zgaga), (Tak, Nie) lub (nudności, wymioty, zgaga), (Tak, Nie) lub (nudności, wymioty, zgaga), (Tak, Nie).

Opracowałem ANKIETY-SYSTEMY SONDAŻU U PACJENTÓW, które pozwalają w pełni zrozumieć problemy zdrowotne, przyczyny ich wystąpienia i na podstawie tych informacji wybrać najbardziej właściwą drogę do wyzdrowienia.

Polecam wypełnianie wszystkich proponowanych ankiet podczas zawierania nowych znajomości w celu założenia rodziny, aby wiedzieć o swoim partnerze wszystko, czego można potrzebować. Istnieje wiele krajów, w których narzeczoną wybierają rodzice. Pan młody i jego rodzina dowiadują się o problemach zdrowotnych panny młodej dopiero po latach od ślubu. Takie ankiety, które wypełnia się przed ślubem, mogą zapobiec nieuchronnej katastrofie nieszczęśliwego życia rodzinnego i rozwodu.

Takie wypełnione ankiety pacjenci powinni przynosić wszystkim swoim lekarzom, którym oni, oczywiście, ufają. Ludzie często wstydzą się powiedzieć lekarzowi i partnerowi o wszystkich swoich sekretach, a przedstawienie ich na papierze i przekazanie do wglądu jest najbardziej akceptowalnym sposobem przekazywania informacji.

Lekarz ma tylko 10-15 minut na całą wizytę pacjenta: przestudiować historię choroby, dowiedzieć się o obecnych dolegliwościach, zbadać pacjenta, ustalić diagnozę lub przyczynę choroby, dać zalecenia i przeznaczyć leczenie.

Po przeczytaniu poniższych ankiet, które, naprawdę, mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn chorób i prawidłowym przeznaczeniu procesu powrotu do zdrowia, staje się jasne, że tylko zapoznanie się z ankietami i ich wypełnienie nie zajmuje kilka minut, lecz godziny. Jednak jest niemożliwe poznanie prawdziwych przyczyn zaburzeń w Pana(i) organizmie i znalezienie najlepszego sposobu rozwiązania problemów zdrowotnych bez informacji zawartych w ankietach.

Niektóre pytania mogą wydawać się krępujące i mogą mieć charakter intymny. Jeśli zwraca się Pan(i) do nas o prawdziwą pomoc, powinniśmy wiedzieć o Panu(i) jak najwięcej, aby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, ale zostawiamy prawo do wypełnienia tylko tych punktów, które pacjent uważa za potrzebne. Jednocześnie warto pamiętać, że tylko i wyłącznie Pana(i) zdrowie zależy od Pana(i) własnej szczerości i otwartości.

Starannie przechowujemy dane osobowe naszych klientów. Zobowiązujemy się do podjęcia rozsądnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Pana(i) danych osobowych przed niechcianym edytowaniem, lub przypadkową utratą, lub celowym bezprawnym zniszczeniem, a także przed niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Aby uniknąć marnowania dodatkowego czasu na badanie historii choroby podczas wizyty u lekarza, konieczne jest szczegółowe wypełnienie ankiety przed wizytą i przesłanie jej do wglądu przez specjalistów przed przeprowadzeniem online konsultacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazanie naszym specjalistom po przybyciu na rekonwalescencję do Akademii.

Ankieta nr 1.

 

ANKIETA PACJENTA.

Nazwisko, imię, drugie imię (pacjenta)____________ ____________ 

Miejsce zamieszkania ____________ ____________ ____________ 

Data i rok urodzenia ____________  rok. Wiek ____________  lat.

Telefon Dom. __________  Komórkowy _____________

E-mail ____________________________________

Tel., Viber, WhatsApp: __________________________

W wieku 20 lat – Pana(i) wzrost wynosił ____________  cm, Waga ____________ kg.

Obecnie – Pana(i) wzrost wynosi ____________  cm, Waga____________ kg.

Imię nazwisko (osoby, która wypełniła niniejszą ankietę dla dziecka lub dla pacjenta niezdolnego do samodzielnego wypełnienia) ____________________ ____________ ____________ ____________ 

Imię nazwisko (bliski krewny i jego nr tel. w przypadku braku kontaktu z Panem(ią)) ____________________ ____________ ____________ 

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych i danych osób, wskazanych w niniejszej ankiecie za ich zgodą, wyłącznie do moich celów, a także na przechowywanie wszystkich powyższych danych na nośnikach elektronicznych. Ponadto wyrażam zgodę na gromadzenie danych osobowych i informacji określonych w ankietach, ich przechowywanie, systematyzację, aktualizację, wykorzystanie (w tym przekazywanie osobom trzecim w celu wymiany informacji ze specjalistami, w celu zbadania przyczyn chorób, zbadania historii choroby, ustalenia diagnozy, udzielenia zaleceń i wyznaczenia procesu uzdrowienia, leczenia i regeneracji organizmu), a także wykonywania wszelkich innych działań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Ważność niniejszej zgody nie jest ograniczona. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie na moje pisemne oświadczenie.

Potwierdzam, że wyrażając zgodę, działam bez przymusu, z własnej woli i we własnym interesie. Przesłanie, przekazanie moich ankiet w formie papierowej lub elektronicznej, z podpisem lub bez niego, stanowi zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Aby maksymalnie Panu(i) pomóc  w rozwiązaniu obecnych problemów, a następnie udzielić właściwej konsultacji, wybrać zdrowotno-regeneracyjny kurs w naszej Akademii, musimy znać Pana(i) diagnozę, wyniki ostatnich badań i najważniejsze przyczyny, które mogą wywołać pojawienie się choroby. Wszelkie informacje mogą okazać się przydatne.

   Chce Pan(i) uzyskać poradę lub przyjechać do Akademii na (1, 6, 13, 20, 27, 60, 90, 120, 180, 360) – dzienny kurs uzdrawiający i regeneracyjny w celu (profilaktycznym, poprawy zdrowia, leczenia, oczyszczania organizmu, aby zmniejszyć ból, całkowicie pozbyć się bólu, zatrzymać rozwój choroby, poprawić samopoczucie, rozpocząć procesy regeneracji i samoleczenia w organizmie, częściowo wyleczyć, całkowicie wyleczyć, odmłodzić organizm), ( podkreślić właściwe).

Konieczne jest określenie ile kursów uzdrawiających i regeneracyjnych planujes Pan(i) odbyć w naszej Akademii, uzgadniając swoje pragnienia z możliwościami finansowymi: ____

Czy ma Pan(i) możliwość samodzielnego opłacenia leczenia? (Tak, nie, częściowo, planuję zbiórkę pieniędzy).

Czy potrzebuje Pan(i) pomocy w pozyskiwaniu funduszy na leczenie? (Tak, Nie). Jeśli tak, może Pan(i) zwrócić się o pomoc do społecznej organizacji “Dajesz życie” w Polsce.

Czy wcześniej był Pan(i) na leczeniu w Akademia Medycyny Regeneracyjnej?  (Tak, Nie). Ile razy _ _ _ _ Jak długo. (opisać szczegółowo) —

 Zwykle osoba wybiera najkrótszy program i maksymalną liczbę życzeń, aby pozbyć się wszystkich problemów. Od razu uprzedzamy – my nie jesteśmy magikami ani czarodziejami, trzeźwo oceniamy nasze możliwości w określonym czasie, aby zrobić to, co jest naprawdę możliwe i jest w naszej mocy, aby zrobić w wyznaczonym czasie.

 1. Diagnozy, które ma Pan(i) obecnie (szczegółowo opisać) –

Kiedy pojawiły się pierwsze objawy choroby, kiedy i gdzie postawiono diagnozę, szczegółowe objawy, wszystkie dotychczasowe badania, w tym zdjęcia rentgenowskie, ultradźwięki lub inne badania. Prosimy dołączyć dokumenty.  

 1. Dodatkowe badania i ich wyniki są mało przydatne, ale bardzo ważne (szczegółowo opisać) —
 2. Przyjmowane leki (ze wskazaniem dawkowania i czasu trwania przyjmowania) (opisują szczegółowo) —
 3. Są lub były reakcje alergiczne, jakiego pochodzenia: nie ma uczulenia, jest uczulenie, ale przyczyna jest nieznana, uczulenie: na podstawowe substancje chemiczne (brom, jodyna), na złożone (białka, polisacharydy, połączenie tych i innych między sobą), które dostają się do organizmu z zewnątrz (egzogeniczne), które powstają w organizmie (endogennych lub auto-alergennych), na egzogenne niezakaźnego pochodzenia ( kurz domowy, sierść zwierząt, leki, substancje chemiczne, pyłki roślin, zwierzęce i roślinne produkty spożywcze) i zakaźne (bakterie, wirusy, grzyby i produkty ich przemiany materii), na ukąszenia (komarów, much, mrówek, pszczół, os, trzmieli), lub inne (opisać szczegółowo) —
 4. Jakie złe nawyki Pan(i) miał(a) (palenie, nadużywanie alkoholu, narkotyków, nadużywanie substancji narkotycznych, hazard, uzależnienie od komputera, nie miałem(am) złych nawyków, lub inne)? (opisać szczegółowo) —
 5. Jakie złe nawyki Pan(i) ma obecnie (palenie, nadużywanie alkoholu, narkotyków, nadużywanie substancji narkotycznych, hazard, uzależnienie od komputera, nie mam złych nawyków, lub inne)? (opisać szczegółowo) —
 6. Jakie poważne choroby miał(a) Pan(i) w przeszłości? (opisać szczegółowo) —
 7. Jakie poważne choroby mieli lub mają Pana(i) bliscy krewni? (opisać szczegółowo) —
 8. Jak objawia się Pana(i) obecna choroba? (opisać szczegółowo) —
 9. Pod wpływem jakich czynników objawy te zmniejszają się lub nasilają (pora roku, pora dnia, pogoda, pozycja ciała, zimno, ciepło, określone czynności, ruch, jedzenie, oddawanie moczu, stolec, stosunek seksualny, doświadczenia psychoemocjonalne, stres, depresja). (opisać szczegółowo) –
 10. Czy poddawał(a) się Pan(i) chemioterapii lub radioterapii? (Tak, Nie). Kiedy i jak dużo kursów? (opisać szczegółowo) —
 11. Czy stosowano podczas leczenia Pana(i) chorób (trucizny pochodzenia roślinnego, dożylne podawanie witaminy C lub nadtlenku wodoru)? Kiedy i jak dużo kursów? (opisać szczegółowo) —
 12. Czy poddawał(a) się Pan(i) szczepieniom? (Tak, nie) jakie to były szczepienia?(opisać szczegółowo) –

Czy ma Pan(i) zamiar robić szczepienia? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –

 1. Prosimy opisać swoje warunki zamieszkania (gdzie, z kim). (opisać szczegółowo) –

Czego Pan(i) nie lubi w swoim domu / mieszkaniu i chciałby(aby) pilnie zmienić? (opisać szczegółowo) –

Czy odczuwa Pan(i) dyskomfort/irytację, gdy znajduje się w towarzystwie innych osób w domu / mieszkaniu? (np. krewnych, gości, personelu obsługi i innych osób) (szczegółowo opisać) –

Ciągła wilgoć, grzyby i pleśń, nieprzyjemne zapachy, problemy z powietrzem lub wodą pitną w pomieszczeniach mieszkalnych, w pracy i miejscach, w których przebywa pacjent, mogą być przyczyną wielu chorób i reakcji alergicznych. Właśnie to jest przyczyną chorób. Jeśli istnieje (szczegółowo opisać) —

 1. Czy Pan(i) lubi zwierzęta? (Tak, Nie).

Czy ma Pan(i) jakieś zwierzęta domowe? (Tak, Nie). Jakie? (opisać szczegółowo) —

Mieszkają ( w domu, na podwórku)? (opisać szczegółowo) –

 1. Czy lubi Pan(i) swoją pracę? (Tak, Nie)

Co nie pasuje Panu(i) w obecnej pracy? (opisać szczegółowo) –

 1. Jakie potrawy, produkty są szczególnie przez Pana(ią) lubiane? Których produktów nie może Pan(i) spożywać? Czy ma Pan(i) potrzebę w jedzeniu (kredy, wapnia, grafitu)? (opisać szczegółowo) —
 2. W jakiej ilości spożywa Pan(i) sól? (nie spożywam, małych, średnich, dużych)
 3. W jakiej ilości spożywa Pan(i) słodkie produkty? (nie spożywam, małych, średnich, dużych)
 4. W jakiej ilości spożywane są pokarmy zawierające tłuszcz zwierzęcy? (nie spożywam, małych, średnich, dużych)
 5. W jakiej ilości spożywane są produkty mięsne? (nie spożywam, małych, średnich, dużych)
 6. W jakiej ilości spożywa Pan(i) przyprawy? (nie spożywam, małych, średnich, dużych)
 7. Czy przestrzega Pan(i) diety? (Tak, Nie) Jaką? (opisać szczegółowo) –
 8. Czy bierze Pan(i) suplementy diety? (Tak, Nie) Jakie? (opisać szczegółowo) –
 9. Czy uprawia Pan(i) sport? (Tak, Nie)

Czy Pan(i) robi treningi? (Tak, nie) jak często? (opisać szczegółowo) –

Jaką rolę w Pana(i) życiu odgrywa sport? Jakie sporty Pan(i) lubi? Jak często odwiedza Pan(i) klub fitness / basen?  (opisać szczegółowo) –

 1. Czy odwiedza Pan(i) centra SPA / kliniki kosmetyczne ? (Tak, Nie)

Jakim procedurom w nich Pan(i) się poddaje i jak często? (opisać szczegółowo) –

Czy korzystał Pan(i) z usług chirurgów plastycznych? (Tak, Nie)

Czy korzystał Pan(i) z usług kosmetologów z użyciem zastrzyków z botoksu? (Tak, Nie)

Czy w Pana(i) ciele są implanty? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –

Czy na Pana(i) ciele są tatuaże? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –

 1. Ciśnienie krwi: (normalne, podwyższone, obniżone). Jakie jest Pana(i) normalne ciśnienie? (opisać szczegółowo) –
 2. Czy cierpi Pan(i) na jakiekolwiek choroby sercowo-naczyniowe? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –

Czy ma Pan(i) wszczepione elementy przewodzące w sercu, elektroniczne, magnetyczne lub mechaniczne rozruszniki serca? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –

Czy bierze Pan(i) leki rozrzedzające krew? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –

 1. Czy cierpi Pan(i) na zaburzenia:
 2. A) trawienia (normalne, nudności, wymioty, zgaga, bóle brzucha, biegunka, zaparcia, gazy)?
 3. B) Oddawanie moczu (normalne, bolesne, trudne, rzadko mimowolne, nietrzymanie moczu, nieprzyjemny zapach moczu, z krwią)?
 4. C) Pocenie się: podwyższone, obniżone?
 5. D) problemy z układem moczowo-płciowym u kobiet (wszystko w normie, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, zapalenie sutka, krwawienie z macicy, zapalenie macicy, mięśniaki macicy, oziębłość, brak popędu seksualnego, niska wrażliwość stref erogennych, nadwrażliwość, nietrzymanie moczu u kobiet, erozja szyjki macicy, torbiel jajnika, bolesne oddawanie moczu (pieczenie), zwiększona częstotliwość parcia, wydzielina z cewki moczowej, wydzielina z pochwy, pleśniawka, kamienie nerkowe, stany zapalne pęcherza, procesy zapalne narządów płciowych). Anamneza ginekologiczna (miesiączka jest bolesna, długotrwała, częsta, obfita; swędzenie, pieczenie w przerwach pomiędzy okresami). (opisać szczegółowo) –

Czy ma Pan choroby zakaźne przenoszone przez bezpośredni kontakt i choroby przenoszone drogą płciową? (Tak, Nie). (opisać szczegółowo) –

Początek miesiączkowania od _ _ _ _ _ _ roku.

 W jakim wieku rozpoczął Pan życie seksualne? W _ _ _ _ _ _ lat. Czy pierwszy raz był (za zgodą lub siłą i pozostawił uraz psychiczny na całe życie)?

Liczba urodzeń _____.  Liczba aborcji_____. Liczba poronień_____. Czy poddawała się Pani kursu terapii hormonalnej w celu poczęcia dziecka? (Tak, Nie). Czy stosuje Pani hormonalne środki antykoncepcyjne?  (Tak, Nie).  Czy obecnie prowadzi Pan życie seksualne? (Tak, Nie). Czy ma Pan stałego partnera? (Tak, Nie). Czy czerpie Pan satysfakcję z seksu?  (Tak, nie, nie zawsze, bardzo rzadko). (opisać szczegółowo) —

 1. E) Problemy z układem moczowo-płciowym u mężczyzn (wszystko jest w w porządku, zapalenie gruczołu krokowego, impotencja, zaburzenia erekcji, brak popędu seksualnego, opóźnienie i przekrwienie moczu, kamienie nerkowe, procesy zapalne pęcherza, procesy zapalne narządów płciowych, bolesne oddawanie moczu (pieczenie), zwiększona częstotliwość parcia, wydzielina z cewki moczowej, nietrzymanie moczu). (opisać szczegółowo) –

Czy ma Pan choroby zakaźne przenoszone przez bezpośredni kontakt i choroby przenoszone drogą płciową? (Tak, Nie). (opisać szczegółowo) –

W jakim wieku rozpoczął Pan życie seksualne? W _ _ _ _ _ _ lat.

Czy obecnie prowadzi Pan życie seksualne? (Tak, Nie). Czy ma Pan stałego partnera? (Tak, Nie). Czy czerpie Pan satysfakcję z seksu?  (Tak, nie, nie zawsze, bardzo rzadko). (opisać szczegółowo) —

 1. F) Jeśli ma Pan(i) inne problemy zdrowotne (zawroty głowy, omdlenia, napady padaczkowe, bóle głowy, trudności w oddychaniu, nieregularne bicie serca, problemy ze wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, z plecami, kończynami, stawami, skórą, zamarznięcia kończyn)? (opisać szczegółowo) –
 2. G) Język (czysty, z białym nalotem, z żółtym nalotem, z ciemnym nalotem, z czerwonymi plamami i pęknięciami).
 3. H) Ból w kręgosłupie, (w odcinku szyjnym, w odcinku piersiowym, w odcinku lędźwiowym, w okolicy miednicy).
 4. I) Białka oczu (białe, żółte).
 5. K) Włosy (kolor naturalny, farbowane, zdrowe, zniszczone, grube, rzadkie, dużo wypadających, łysina na głowie).
 6. L) Skóra (zdrowa, sucha, żółta, są: pryszcze, owrzodzenia, plamy, wyprysk, brodawki, brodawczaki, nie gojące się rany).
 7. M) Paznokcie (zdrowe, cienkie i łamliwe, z grzybem).
 8. H) Choroby (ucha, gardła, nosa).
 9. O) Jak często zwalcza Pan(i) robaki w organizmie i za pomocą jakich leków? (opisać szczegółowo)-
 10. Stan psychoemocjonalny człowieka – to stan duszy i problemów duchowych, jest kluczem do rozwiązania większości przyczyn wszystkich chorób. Nie można leczyć ciała pomijając leczenie duszy!
 11. A) Czy wcześniej miał Pan(i) problemy psychoemocjonalne (Tak, Nie), jakie: (stan depresyjny, stres, panika, lęki, ciężka depresja, schizofrenia, chęć zakończenia życia (myśli samobójcze), chęć naszkodzić ludziom, problemy rodzinne, problemy z rodzicami, problemy z dziećmi, problemy z pracą, problemy finansowe)?

Prosimy opisać swoje problemy psychoemocjonalne, lęki, stresy, depresje, które występowały wcześniej. (opisać szczegółowo) —

 1. A) Czy obecnie ma Pan(i) problemy psychoemocjonalne (Tak, Nie), jakie: (stan depresyjny, stres, panika, lęki, ciężka depresja, schizofrenia, chęć zakończenia życia (myśli samobójcze), chęć naszkodzić ludziom, problemy rodzinne, problemy z rodzicami, problemy z dziećmi, problemy z pracą, problemy finansowe)?

Prosimy opisać swoje problemy psychoemocjonalne, lęki, stresy, depresje, które obecnie występują. (opisać szczegółowo)–

Czy wcześniej przyjmował Pan(i) leki uspokajające lub przeciwdepresyjne? (Tak, Nie). Jakie wcześniej stosował Pan(i) leki uspokajające lub przeciwdepresyjne? (opisać szczegółowo) —

Czy obecnie bierze Pan(i) leki uspokajające lub przeciwdepresyjne?  (Tak, Nie). Jakie Pan(i) bierze leki uspokajające lub przeciwdepresyjne? (opisać szczegółowo) —

Czy wcześniej Pan(i) poddawał(a) się leczeniu zaburzeń psychoemocjonalnych? (Tak, Nie).

Czy wcześniej zwracał się Pan(i) do psychiatry, psychoterapeuty lub innego specjalisty z problemami psychoemocjonalnymi ? (Tak, Nie).

Czy obecnie korzysta Pan(i) z usług psychiatry, psychoterapeuty lub innego specjalisty w leczeniu zaburzeń psychoemocjonalnych?  (Tak, Nie). Z jakimi problemami psychoemocjonalnymi kontaktuje się Pan(i) z tymi specjalistami? (opisać szczegółowo) —

 1. Jakie czynniki wpływają na Pana(i) stan (pora roku, pora dnia, pogoda, pozycja ciała, zimno, ciepło, określone czynności, praca, ruch, jedzenie, oddawanie moczu, stolec, stosunek płciowy, doświadczenia, stres, depresja)? (opisać szczegółowo) —
 2. Pana(i) sen (dobry, powierzchowny sen z częstymi przebudzeniami, niespokojny sen z koszmarami, problemy z zasypianiem, bezsenność). Prosimy opisać sny, które Panu(i) się śnią. Szczególnie ważne są powtarzające się sny i te, które pozostawiły negatywne wrażenie, strach, niepokój. (opisać szczegółowo) —

Prosimy opisać te sny z dzieciństwa , które zostały w pamięci i które Pana(ią) do tej pory niepokoją. (opisać szczegółowo) —

 1. Leczenie ciała nie jest możliwe bez leczenia duszy. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani do poznania wszelkich Pana(i) problemów duchowych i nastawienia do tych problemów.

  Do jakiej religii Pan(i) się odnosi? (Katolicyzm, prawosławie, islam, judaizm, Buddyzm czy ………………………, jestem ateistą).

Czy przeszedł Pan(i) obrzęd chrztu / wtajemniczenia w swoją religię? (Tak, Nie). W jakim wieku? ______

Przynależność do religii nie oznacza wiary w Boga.

Czy wierzy Pan(i) w istnienie Boga? (Tak na______%,Nie).

Czy wierzy Pan(i) w istnienie sił wyższych? (Tak na______%, Nie).

 1. A) Jakich czynów w życiu popełnił(a) Pan(i) więcej? (Dobrych. Złych. Bardzo złych. Zarówno dobrych i złych. Żadnych. Trudno odpowiedzieć).

(B) Jakich czynów w życiu planuje Pan(i) popełniać więcej? (Dobrych. Złych. Bardzo złych. Zarówno dobrych i złych. Żadnych. Trudno odpowiedzieć).

 1. Jakich działań popełnili Pana(i) bliscy krewni przez całe życie? (Dobrych. Złych. Bardzo złych. Zarówno dobrych i złych. Żadnych. Trudno odpowiedzieć).
 2. Jakich działania w życiu popełniali Pana(i) przodkowie przez całe życie? (Dobrych. Złych. Bardzo złych. Zarówno dobrych i złych. Żadnych. Trudno odpowiedzieć).
 3. Pana(i) zdaniem Pana(i) problemy duchowe i problemy Pana(i) krewnych mogą być przyczyną Pana(i) problemów zdrowotnych (Tak, Nie). (opisać szczegółowo) —
 4. Które z metod leczenia wymienionych na naszej stronie nie są dla Pana(i) odpowiednie i nie mogą być wykorzystane do poprawy zdrowia z powodu (lęków, przekonań religijnych, duchowych, moralnych, psychicznych i innych)? (opisać szczegółowo) —
 5. Przed rozpoczęciem których z naszych zabiegów odczuwa Pan(i) strach? (opisać szczegółowo) –
 6. Czy wcześniej poddawał(a) się Pan(i) naturalnym metodom i terapiom pod kontrolą innych specjalistów lub samodzielnie, przed zwróceniem się o pomoc do specjalistów Akademii? (Tak, Nie). Jakie, kiedy? (opisać szczegółowo) –
 7. Czy kiedykolwiek wcześniej zwracał się Pan(i) o pomoc do (uzdrowicieli, wróżbitów, jasnowidzów)? (Tak, Nie). (opisać szczegółowo) –
 8. A) Na funkcje wzrokową człowieka zużywa się ponad 50% bioenergii. Na jakie choroby oczu Pan(i) cierpi? (opisać szczegółowo) –

Ma Pan(i) wzrok na prawe oko _____, lewe oko ____.

 1. B) Ważną rolę w pracy przewodu pokarmowego odgrywają zęby, na których stan nikt z lekarzy, oprócz dentysty, nie zwraca uwagi. Z kolei problemy z zębami są przyczyną wielu chorób. Na przykład ból zębów może być przyczyną bezsenności i zaburzeń nerwowych. Brak kilku zębów może być przyczyną złego przeżucia pokarmu, zapalenia żołądka i wrzodów żołądka, zapalenia przewodu pokarmowego.

Prosimy podać pełne informacje o stanie jamy ustnej i zębów. (opisać szczegółowo) –

 1. Zaburzenia pochodzenia intymnego, ludzie najczęściej nie uważają za problemy związane ze zdrowiem. W rzeczywistości zaburzenia seksualne mają negatywny wpływ na stan psychoemocjonalny osoby i mogą być przyczyną powstawania wielu zaburzeń hormonalnych i psychicznych, stresu, depresji i wielu innych zaburzeń, które z kolei mogą powodować pojawienie się innych, poważniejszych chorób. Życie intymne jest ważnym elementem w życiu człowieka. Pana(i) odpowiedzi na zadane pytania są bardzo ważne, aby dowiedzieć się, jaki wpływ ma Pana(i) życie intymne na pojawienie się niektórych problemów zdrowotnych.

Czy Pan(i) zawsze czerpie przyjemność i osiąga orgazm podczas dowolnego związku seksualnego? (Tak, Nie).

Czy czerpie Pan(i) przyjemność i osiąga orgazm tylko w niektórych rodzajach stosunków seksualnych?  (Tak, Nie).

Pan(i) nie zawsze, ale często czerpie przyjemność i osiąga orgazm podczas seksu? (Tak, Nie).

W większości aktów seksualnych orgazm nie jest osiągany, ale ogólnie istnieje potrzeba seksu. Czy podczas seksu prawie za każdym razem odczuwa Pan(i) przyjemne podniecenie?  (Tak, Nie).

Czy Pan(i) nigdy nie osiąga orgazmu podczas seksu i nie uważa, że intymne związki są jakąkolwiek znaczącą częścią Pana(i) życia? (Tak, Nie).

Czy  Pan(i) celowo stara się nie angażować w stosunki seksualne, ponieważ one nic dla Pana(i) nie znaczą?  – (Tak, Nie).

Ma Pan(i) uporczywą niechęć do przedstawicieli płci przeciwnej, przejaw nerwowości i agresji podczas próby nawiązania rozmowy na temat seksu przez osobę płci przeciwnej. (Tak, Nie).

Czy przejawia Pan(i) pociąg seksualny do osób tej samej płci? (Tak, Nie).

Czy prowadzi Pan(i) regularne życie seksualne? (Tak, Nie).

Czy czerpie Pan(i) przyjemność z intymnych związków?  (Tak, Nie).

Czy ma Pan(i) problemy seksualne? (Tak, Nie).

Jakie ma Pan(i) problemy intymne? (opisać szczegółowo) —

Jak Pan(i) ocenia swoje życie intymne? (wszystko jest bardzo złe, średnie, dobre)

 1. Co Pana(ią) nie zadowala i co chce Pan(i) zmienić w późniejszym życiu (w zdrowiu, w relacjach rodzinnych, w relacjach intymnych)? (opisać szczegółowo) —
 2. Czy prowadzi Pan(i) działalność charytatywną? (Tak, Nie)
 3. Czy ma Pan(i) cel w życiu, dla którego warto żyć? (Tak, nie) (szczegółowo opisać) –
 4. Czy żyje Pan(i) dla siebie? (Tak, nie) Czy dla dobra społeczeństwa? (Tak, Nie)
 5. Czy uważa Pan(i), że przynosi korzyści ludziom? (Tak, Nie).

 A może jest Pan(i) na utrzymaniu społecznym?  (Tak, Nie)

 1. Czy przed rozpoczęciem leczenia udzielił Pan(i) znacznej pomocy na leczenie innym chorym? (Tak, Nie). Czy uważa Pan(i), że jest godny(a) łaski sił wyższych i że za Pana(i) dobre uczynki one będą Panu(i) pomagać? (Tak, Nie)

Czy Pana(i) krewni, przyjaciele, koledzy z pracy tak naprawdę wspierają Pana(ią) duchowo czy szkodzą? (Tak, Nie). Jak? (opisać szczegółowo) –

 1. Ile lat Pan(i) choruje? _______lat. Jak szybko chce Pan(i) się wyleczyć?

W miesiącach _ _ _ _ lub latach _____.

 1. Na ile % Pan(i) wierzy, że wyzdrowieje? %____
 2. Na ile % Pan(i) wierzy, że metoda na uzdrowienie A. Haretskiego pomoże?%_____
 3. Dlaczego Pan(i) uważa, że metoda A. Haretskiego Panu(i) pomoże?(opisać szczegółowo) –
 4. Na ile % chce Pan(i) wyeliminować problemy swojego ciała fizycznego? % ___
 5. Na ile % chce Pan(i) wyeliminować problemy duchowe? % ___
 6. Jeśli był(a) Pan(i) już na rekonwalescencji w Akademii Medycyny Regeneracyjnej, musi Pan(i) opisać, kiedy, ile razy, na jak długo, jakie pozytywne lub negatywne wyniki zostałe osiągnięte. (opisać szczegółowo) –
 7. Jeśli ma Pan(i) bardzo ważne informacje, które pozwalają zrozumieć przyczyny choroby, nieopisane w tej ankiecie, koniecznie musi Pan(i) (szczegółowo opisać) –
 8. Właśnie zapoznał się Pan(i) z powyższymi informacjami i wypełnił(a) Pan(i) ankietę. Jestem pewien, że wiele pytań Pana(ią) zaskoczyło, ale mam nadzieję, że ogólnie ankieta się spodobała. Aby wyzdrowieć, bardzo często trzeba radykalnie zmienić swoje życie! Czy chce Pan(i) zmienić swoje życie na lepsze? (Tak, Nie).

Wypełnienie tej ankiety może pomóc Panu(i) w zrozumieniu przyczyny problemów zdrowotnych? (Tak, Nie).  

 1. Skąd się o nas Pan(i) dowiedział(a)? (Z Internetu: YouTube, strony – www.medycynaludowa.com www.acadregmed.com, google.com, facebook.com, inne; z filmu promocyjnego, od przyjaciół, znajomych, krewnych, osób trzecich, z gazety, czasopisma, telewizji, radia, broszury reklamowej, na konferencji, zobaczyłem informacje w (na) _______________, szedłem obok i przypadkowo postanowiłem wejść, jestem stałym klientem). Od ______ lat śledzę działalność Akademii Medycyny Regeneracyjnej.

Prosimy o ocenę pracy Akademii Medycyny Regeneracyjnej i Aleksandra Haretskiego od 0 do 5 punktów, a także korzyści, jakie ich działalność przynosi ludziom. (0,1,2,3,4,5) ____

Zwracamy się z prośbą o pozostawienie komentarzy/opinii na temat pracy Akademii i A. Haretskiego (aby szczegółowo opisać) –

 

Data __________________________ Podpis:  ____________________________________